Terms and conditions

Inleiding

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de testomgeving van de GSD Communication Platform (hierna: GCP) inclusief de module, om automatisch een noodprotocol te genereren. Door de GCP te bezoeken en/of de aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. Wij raden u aan de disclaimer nauwkeurig door te lezen.

Gebruik van de GCP

Hoewel grote zorgvuldigheid in acht is genomen bij het samenstellen en onderhouden van de GCP kan het voorkomen dat bepaalde informatie niet meer actueel, volledig of correct is. De eigenaren zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie of het niet actueel zijn hiervan. Evenmin garanderen zij dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid

De eigenaren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van (de onmogelijkheid van) het gebruik van de op de GCP gepubliceerde informatie.

Geen medisch advies

De GCP is bedoeld ter ondersteuning van de medische behandeling van patiënten met zeer zeldzame erfelijke stofwisselingsziekten, niet ter vervanging. De GCP wordt gebruikt door zowel de zorgverlener(s) als (ouders of verzorgers van) patiënten, met wie een behandelrelatie bestaat volgens de Medical Treatment Agreement Act (WGBO). Zorgverleners die een noodprotocol of dieetplan maken zijn persoonlijk verantwoordelijk voor:

De eigenaren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de GCP. De informatie op deze externe websites is door de eigenaren niet gecontroleerd op juistheid, actualiteit of volledigheid.

Gebruik van informatie

Het is niet toegestaan informatie op de GCP te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren of de toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de GCP wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming een koppeling naar een pagina van de GCP te maken, de GCP aan andere websites te koppelen (framing) of soortgelijke handelingen te verrichten.